Når der på turene holdes "stor pause" benytter turleder som regel lejligheden til at fotografere et såkaldt gruppebillede.

Det bedste billede fra hver tur kan beskues i dette afsnit